Remeza klipni kompresori

Posted by & filed under .

Kompanija Remeza je osnovana 1989. Glavni cilj: dizajn i proizvodnja pouzdanih i pristupačnih kompresora s pomoću komponenti od najboljih svjetskih proizvođača. Katalozi

GHH Rand

Posted by & filed under .

Bezuljno sabijen zrak, kojega proizvodi SILU vijčani kompresor, omogućava jednostavan i čist pneumatski prenos rasutoga tereta. SILU kompresori omogućavaju transport rasutog tereta, od fine prašine do grubih agregata. Svima koji se bave s transportom rasute robe omogućava siguran rad sa malim nivoom buke i visokim stepenom izdržljivosti. Prednosti Postizanje visokog pritiska 3,5 bara i protoka… Read more »

Hibon kompresori

Posted by & filed under .

Hibon više od 100 godina, od 1899 godine, na tržištu nudi širok asortiman duvaljki i opreme za kompresovanje (sabijanje), koja se primjenjuje za zrak/plin za različite nadtlačne nivoe (do 3,5 barm) kao i za vakuum. Preduzeće je fokusirano na kvalitet svojih proizvoda, pri čemu ih prate zaposleni i svaka pojedina ugrađena komponenta. Moguće su različite… Read more »

Filteri i ostala oprema

Posted by & filed under .

Vjerovatno je najčešće pitanje u vezi s filtracijom komprimiranog zraka, koliko dugo se može koristiti filter element, prije nego što ga je potrebno zamijeniti? Kod kompaktnih vrsta filter elemenata je vijek trajanja određen s padom pritiska, a kod upijajućih sa zasićenošću elementa. Obično, treba očekivati duži vijek trajanja filter elementa, ako je zrak dopremljen odgovarajučim… Read more »

Rezervoari pod pritiskom

Posted by & filed under .

Rezervoar pod pritiskom nije samo običan čelični rezervoar, već zahtijeva dosta cijevnih elemenata i opreme, koja omogućava ispravan i siguran rad. Tlačna sklopka, fleksibilna crijeva i nepovratni ventili nisu standardna oprema rezervoara pod pritiskom, ali se preporučuje njihova ugradnja. Na rezervoaru je razumno instalirati dodatne rezervne priključke za naknadno povezivanje. Rezervoar može biti horizontalan ili… Read more »

Ultrazvučni detektori UE Systems

Posted by & filed under .

Bit ćete iznenađeni efikasnošću vaših pregleda – detektor će vam omogućiti da povećate efikasnost u vašem preduzeću i istovremeno smanjite gubitke energije. Pored toga ćete, s upotrebom detektora i uz pomoć priložene programske opreme jednostavno uraditi izvještaj o vašem pregledu, s čim ćete na jednostavan način dokazati vodstvu vašeg preduzeća funkcionalnost upotrebe ultrazvučnog detektora za… Read more »