Bezuljno sabijen zrak, kojega proizvodi SILU vijčani kompresor, omogućava jednostavan i čist pneumatski prenos rasutoga tereta. SILU kompresori omogućavaju transport rasutog tereta, od fine prašine do grubih agregata.

ghhrand

Svima koji se bave s transportom rasute robe omogućava siguran rad sa malim nivoom buke i visokim stepenom izdržljivosti.

Prednosti

  • Postizanje visokog pritiska 3,5 bara i protoka za brzi pretovar robe i uštedu energije
  • Zamjena staro za novo, zamjena starih istrošenih kompresora, generalni remont blokova, izvođenje ključ u ruke …
  • Kreiranje sopstvenog posebnog kompresora s GHH – RAND vijčanim blokom
  • Kompresorska jedinica je spremna za neposrednu ugradnju
  • Ulazni prigušivač buke na ulazu i izlazni prigušivač buke na izlaznoj sekciji kompresora kako bi se osigurala niska buka kompresora
  • Precizna instrument ploča s indikatorom temperature zraka