Poduzeće Ekohpe d.o.o. bavi se prodajom, servisiranjem, projektiranjem i analizom sistema komprimiranog vazduha. Poduzeće surađuje sa renomiranim proizvađačima kompresora: INGERSOLL-RAND, Ekomak, Doosan, Remeza, Power Systems, GHH-Rand, K-turbo, HPE, Walther-Pilot.

Ekohpe ima vlastitu servisnu mrežu i radi na području Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja.

O nama

  • Stručna pomoć pri cjelokupnom rješenju za komprimiran vazduh
  • Savjetovanje i servis kompresora i alata
  • Prodaja kompresora, alata
  • Određivanje uštede energije i izrada simulacija sa mjerenjem protoka, tlaka
  • Saradnja sa renomiranim proizvođačima kompresora i opreme za mjerenja
  • Servis i tehnička podrška
  • Naši partneri Ingersoll-Rand Doosan Walter Pilot Remeza K-turbo Power Systems HPE FCI UE systems