Područja primjene

 • Bojenje, lakiranje
 • Nanošenje ljepila
 • Tačkasto označavanje

WALTHER PILOT, alati visoke kvalitete i kompletni sistemi Vam omogućavaju udoban i siguran rad, uz zaštitu okoliša. Poseban naglasak je stavljen na aplikacijske sisteme, koji štede materijal.

alati_walther_pilot

Boje i lakovi

 • Sistemi
 • Ručni aplikacijski pištolji
 • Automatski aplikacijski pištolji
 • Raspršivanje bez zraka
 • Raspršivanje bez zraka pomoću zraka
 • Rezervoari
 • Mješalice
 • Pumpe
 • Lakirnice
 • Dodatna oprema

Ljepila i zaptivke

 • Sistemi
 • Ručni aplikacijski pištolji
 • Automatski aplikacijski pištolji
 • Rezervoari pod pritiskom
 • Pumpe
 • Lakirnice

Sistemi za označavanje

 • Sistemi
 • Označavanje aplikacijskih pištolja
 • Sistemi za dopremu materijala
 • Boje i mastila