Preduzeće Fluid Components International je osnovano 1964 u SAD i oni su pioniri tehnologije termičke disperzije i izrade usmjerivača protoka. Njihova osnovna djelatnost je izrada mjerača protoka plina i sklopki, njihove prodajne jedinice se nalaze po cijelom svijetu, prisutni su u 105 država svijeta… Lideri su na području mjerača protoka plinova, po svijetu je instalirano preko 320 000 jedinica. Odlikuje ih konstantno usavršavanje tehnologije i jedini su na svijetu s mogućnošću kalibracije na stvarno zahtijevanu mješavinu plina.

fci_header

Za izvođenje mjerenja i određivanja potrebe po količini kompresovanoga zraka u EKOHPE koristimo
opremu proizvođača FCI (Fluid Components Intl), koji se je sa sistemom termičke disperzije pokazao
kao najkorisniji i najprecizniji uređaj.

Proizvodi obuhvataju

 • mjerače protoka plina
 • sklopke za detekciju nivoa
 • sklopke za detekciju protoka plina
 • prekidače za detekciju smjera plina
 • temperaturne prekidače

Primjeri upotrebe

 • praćenje protoka kompresovanoga zraka
 • mjerenje protoka plina
 • mjerenje volumena dimnih gasova
 • praćenje isporučenoga zraka
 • pružanje potrebnoga stanja protoka/neprotoka u ventilacionim kanalima
 • zaštita protočnih pumpi, indikacija nivoa tečnosti

Prodajni program

 • VORTAB usmerivač protoka
 • ST 50
 • ST 51
 • ST 75
 • ST98/ST98L
 • ST 100/ ST 100L
 • GF90
 • GF92
 • MT91
 • FLT93
 • RF 83
 • FS 10A