Vjerovatno je najčešće pitanje u vezi s filtracijom komprimiranog zraka, koliko dugo se može koristiti filter element, prije nego što ga je potrebno zamijeniti? Kod kompaktnih vrsta filter elemenata je vijek trajanja određen s padom pritiska, a kod upijajućih sa zasićenošću elementa.

Obično, treba očekivati duži vijek trajanja filter elementa, ako je zrak dopremljen odgovarajučim kompresorom. Kompresori s kliznim lopaticama i vijčani kompresori imaju, zbog podmazivanja, visok sadržaj ulja zbog čega je za očekivati kraći vijek upotrebe filtera.

Katalozi

filters-0Ingersoll Rand filteri katalog