Rezervoar pod pritiskom nije samo običan čelični rezervoar, već zahtijeva dosta cijevnih elemenata i opreme, koja omogućava ispravan i siguran rad.

Tlačna sklopka, fleksibilna crijeva i nepovratni ventili nisu standardna oprema rezervoara pod pritiskom, ali se preporučuje njihova ugradnja. Na rezervoaru je razumno instalirati dodatne rezervne priključke za naknadno povezivanje. Rezervoar može biti horizontalan ili vertikalan. Može biti obojen ili vruće pocinčani. Preporučuje se epoksi premaz unutar stijenki. Rezervoare dostavljamo prema zahtjevu ili serijskom tipu. U skladu sa zahtjevima se određuje debljina stijenke, premaz, boja, veličina otvora, dimenzija i volumen.

Selection_016

Rezervoari su dostupni od 10 do 10.000 litara. Pored rezervoara pod pritiskom, takođe Vam dostavljamo svu potrebnu opremu (manometar, sigurnosni ventil i odvajač kondenzata) kao i svu potrebnu dokumentaciju.

Katalozi

sicc-0SICC rezervoar pod pritiskom katalog