INGERSOLL-RAND centrifugalni (turbo) kompresori poznati kao CENTAC (CENTRIFUGAL AIR COMPRESSOR – centrifugalni kompresor za zrak) su dinamične mašine, koje brzim okretanjem rotora ubrzavaju i nakon usmjeravanja zraka kroz difuzor sa svojim brzim zaustavljanjem pretvaraju kinetičku energiju u energiju pritiska.

C1000Proizvodni asortiman obuhvata kompresore sa kapacitetom od 30 do 2.800 m³/min i pritiscima od 1,3 – 40 bara. Osnovna podjele prema vrsti kompresora je sledeća: sa niskim pritiskom, jednstepeni (1,3 – 3,2 bara), standardni i pod visokim pritiskom više-stepeni (4.5 – 40 bara).

Primjena

Farmaceutska industrija, rafinerije, hemijska industrija, tekstilna industrija, transport materijala, prehrambena industrija, odnosno, sve grane industrije koje zahtijevaju regulaciju kapaciteta na konstantnom pritisku, kontinuirano snabdijevanje, efikasnost, jednostavan dizajn, zrak bez ulja, jednostavno rukovanje i niske troškove održavanja.

Prednosti

  • pružaju 100% bezuljni vazduh
  • kompletna oprema
  • spremni su za rad
  • maksimalna fleksibilnost kontrole kapaciteta (standardno je moguća regulacija putem modulacije, opterećen / rasterećen, start / stop i auto-dual kontrolom)
  • vodeno hlađenje
  • mikroprocesorska kontrola
  • drugi mediji, koji mogu biti komprimirani: azot …

Katalozi

centrifugalni_kompresoriCentrifugalni kompresor Ingersoll Rand CENTAC C1000 Katalog