Vijčani kompresori Aerius® Ingersoll Rand su kompresori, koji se mogu koristiti za duži neprekidan rad, ili samo za povremene svakodnevne poslove. Oni su vrlo jednostavni za korištenje, jer samo sa dvije tipke upravljamo operacijom. Zbog dodatne zvučne izolacije su vrlo tihi, čak i pod punim opterećenjem. Kompresor sadrži sigma, napredne vijčane blokove njemačkog proizvođača G.H.H. RAND. Između ostalog, oni su vrlo ekonomični jer imaju zvijezda/trougao pokretanje i hlađenje koje reguliše termostat, stoga se hlade samo ako je to potrebno.

Izlazni vazduh je veoma kvalitetan, pošto efikasan hladnjak brine za hlađenje zraka i manju kondenzaciju u vazduhu. Između bloka i hladnjaka ima kompresor takođe separator koji odvaja ulje i vazduh. Zbog toga je sadržaj ulja znatno niži. Kompresori AERIUS® su dostupni u nekoliko različitih kombinacija:

  • Kompresor
  • Kompresor sa rezervoarom
  • Kompresor sa rezervoarom i sušačom zraka sa hladnjakom

Osim toga, oni su dizajnirani tako da su što manji, zato im je potreban jako mali prostor. Kompresori AERIUS® predstavljaju pravo rješenje za proizvodne pogone, radionice ili vulkanizerske radnje.

Svi originalni rezervni dijelovi su garantovani najmanje 15 godina nakon isporuke kompresora. AERIUS SERVICE PROGRAM® takođe uključuje ultra-zvučna mjerenja na svakom redovnom servisu. Sa ovom metodom, koja se dodatno ne plaća, provjeravamo kvalitet i nepropusnost vašeg kompresora.
AERIUS® – VAŠ KOMPRESOR, NAŠA BRIGA I ZADOVOLJSTVO.