Hibon više od 100 godina, od 1899 godine, na tržištu nudi širok asortiman duvaljki i opreme za kompresovanje (sabijanje), koja se primjenjuje za zrak/plin za različite nadtlačne nivoe (do 3,5 barm) kao i za vakuum.

Preduzeće je fokusirano na kvalitet svojih proizvoda, pri čemu ih prate zaposleni i svaka pojedina ugrađena komponenta. Moguće su različite varijante i to: uljne, bezuljne, sa dodatnom varijantom protiv buke, sa dograđenim frekventnim regulatorom, …

Katalozi

hibon_blowers-0Hibon Kataloghibon_s2h-0Hibon S2H Kataloghibon_sf_plus-0Hibon SF Plus Katalog